Okno dialogowe Czcionka

Okno dialogowe Czcionka umożliwia użytkownikowi wybór atrybutów czcionki logiczne, takie jak nazwa kroju czcionki, styl (pogrubienie, kursywa lub regularnych), rozmiar w punktach, efekty (kolor podkreślenia, przekreślenia i tekst) i skryptu (lub zestaw znaków).

Tworzenie i wyświetlanie okna dialogowego Czcionka inicjowanie struktura CHOOSEFONT i przekazywanie struktury funkcji ChooseFont.

Na następującej ilustracji pokazano typową okno dialogowe Czcionka.

Jeśli użytkownik kliknie przycisk OK , ChooseFont zwraca wartość TRUE i ustawia członków LOGFONT struktury wskazywanego przez członka lpLogFont struktury CHOOSEFONT . Można użyć struktury LOGFONT z CreateFontIndirect funkcji do tworzenia logicznego czcionki. ChooseFont ustawia również innych członków CHOOSEFONT , aby wskazać wybrane przez użytkownika.

Jeśli użytkownik anuluje okna dialogowego Czcionka lub wystąpi błąd, ChooseFont zwraca wartość FALSE, a nie zdefiniowano zawartość struktury LOGFONT . Można określić przyczynę błędu, używając funkcji CommDlgExtendedError do pobrania wartości błędu rozszerzonego.

Index