WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS

Wysłać wiadomość WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS dialogowe Czcionka , aby ustawić opcje wyświetlania okna dialogowego.

WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS wParam = 0;                   / / nie używany, musi być zerowe fikcyjnymi = lpcf (LPCHOOSEFONT); / / adresu z elementem struct. danymi flagami 

 

Parametry

lpcf
Wskaźnik do struktury CHOOSEFONT , zawierający nowe ustawienia członka flagi.

Zwraca wartości

Nie zwraca wartości.

Uwagi

Funkcja ChooseFont tworzy okno dialogowe Czcionka i używa struktury CHOOSEFONT do określania wartości początkowych dla członka flagi . Określić różne wartości dla tego członka flagi , podczas gdy otwarte jest okno dialogowe czcionki za pomocą wiadomości WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS.

Zazwyczaj należy wysłać wiadomość WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS z CFHookProc procedura haka.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w commdlg.h.

Zobacz też

Wspólny omówienie biblioteki okna dialogowego, wspólny komunikat okna dialogowego, CFHookProc, ChooseFont, CHOOSEFONT

Index