CB_RESETCONTENT

Aplikacja wysyła komunikat CB_RESETCONTENT usunięcie wszystkich elementów w polu listy i edytować formant pola kombi.

CB_RESETCONTENT wParam = 0;     / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0;     / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Komunikat ten zawsze zwraca CB_OKAY.

Uwagi

Jeśli tworzysz pole kombi stylem rysowania przez właściciela, ale bez stylu CBS_HASSTRINGS, właściciel pola kombi odbiera wiadomość WM_DELETEITEM dla każdego elementu w polu kombi.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_DELETESTRING, WM_DELETEITEM

Index