CBN_EDITUPDATE

Wiadomości z powiadomieniem CBN_EDITUPDATE jest wysyłany, gdy część formant edycji pola kombi ma wyświetlać zmieniony tekst. To powiadomienie jest wysyłane, po kontroli został sformatowany tekst, ale zanim wyświetli tekst. Okno nadrzędne pola kombi wyświetlany jest następujący komunikat powiadomienia za pośrednictwem wiadomości WM_COMMAND.

CBN_EDITUPDATE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / Identyfikator kombi pole hwndComboBox = fikcyjnymi (HWND);       / / dojście do pola kombi 

 

Uwagi

Jeśli pole kombi zostało zapisane w stylu CBS_DROPDOWNLIST, to powiadomienie nie występują.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CBN_EDITCHANGE, WM_COMMAND