CB_GETHORIZONTALEXTENT

Aplikacja wysyła komunikat CB_GETHORIZONTALEXTENT do pobrania z polem kombi szerokość w pikselach, przez które pola listy może być przewijana poziomo (szerokość przewijalne). Ta ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pole listy ma poziomego paska przewijania.

CB_GETHORIZONTALEXTENT wParam = 0;     / / nie używany, musi być zerowe fikcyjnymi = 0;     / / nie używany, musi być równe zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest przewijana szerokość w pikselach.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_SETHORIZONTALEXTENT

Index