Listy katalogów

Aplikację można dodać nazwy plików i podkatalogów w pole kombi wysyłając wiadomość CB_DIR do niego. Parametr wParam procedurę okna określa atrybuty plików do dodania i wskazuje parametr fikcyjnymi na ciąg tekstowy, który definiuje Specyfikacja pliku.

W oknie dialogowym aplikacji można również użyć DlgDirListComboBox. Jeśli określona nazwa pliku zawiera dysk, ścieżka lub oba, DlgDirListComboBox zmienia bieżący dysk i katalog i usuwa dysk i ścieżkę z ciąg nazwy pliku. Aby wyświetlić nazwę katalogu, funkcja Aktualizacje określonych kontroli statyczne, ewentualne. Następnie, resetuje zawartość pola kombi, a wysyła komunikat CB_DIR do pola kombi, aby dodać określonych nazw plików.

Aby usunąć wybranego pliku, nazwa katalogu lub literę pole kombi, które zostały wypełnione przy użyciu DlgDirListComboBox, aplikacji można użyć funkcji DlgDirSelectComboBoxEx.

Funkcje DlgDirListComboBox i DlgDirSelectComboBoxEx , jak i wiadomość CB_DIR są podobne do funkcji DlgDirList i DlgDirSelectEx , jak i wiadomość LB_DIR z listy pól.

Index