CB_GETEXTENDEDUI

Aplikacja wysyła komunikat CB_GETEXTENDEDUI w celu określenia, czy pole kombi jest domyślnym interfejsie użytkownika lub rozszerzony interfejs.

 CB_GETEXTENDEDUI wParam = 0;     / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0;     / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli pole kombi zostało extended user interface, wartość zwracana jest wartość PRAWDA; w przeciwnym wypadku jest FALSE.

Uwagi

Domyślnie klawisz f4 powoduje otwarcie lub zamknięcie listy i Strzałka w dół zmiany bieżącego zaznaczenia. W polu kombi z extended user interface klawisz f4 jest wyłączone i naciskając klawisz strzałki w dół otwiera listę rozwijaną.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_SETEXTENDEDUI

Index