Listy pola kombi

Lista jest częścią pole kombi, które wyświetla elementy, które użytkownik może zaznaczyć. Zazwyczaj aplikacja inicjuje zawartość listy podczas tworzenia pola kombi. Bieżące zaznaczeniejest każdy element listy wybrane przez użytkownika. W polach kombi proste i rozwijane użytkownik może napisać w polu wyboru zamiast wybierania elementu listy. W takich przypadkach istnieje nie bieżącego zaznaczenia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat Bieżącego zaznaczenia.

Index