CB_SETCURSEL

Aplikacja wysyła komunikat CB_SETCURSEL zaznacz ciąg znaków liocie pola kombi. Jeśli to konieczne, ciąg jest przewinięty do widoku. Tekst w formancie edycyjnym pola kombi zmienia się odzwierciedlać nowe zaznaczenie i usuwa wszelkie poprzednie zaznaczenie na liście.

 CB_SETCURSEL wParam = indeks (WPARAM);  / / pozycji indeksu fikcyjnymi = 0;               / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

indeks
Wartość wParam. Określa indeksu ciągu zaznacz. Jeśli parametr indeks jest –1, bieżące zaznaczenie na liście jest usuwany, a formant edycji jest wyczyszczone.

Zwraca wartości

Jeśli wiadomość jest pomyślne, wartość zwracany jest indeks wybranego elementu. Jeśli indeks jest większa niż liczba elementów na liście lub indeksu ma wartość –1, wartość zwracany jest CB_ERR, a zaznaczenie jest wyczyszczone.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_FINDSTRING, CB_GETCURSEL, CB_SELECTSTRING