Dane skojarzone z elementów listy

Aplikację można skojarzyć dane z elementów listy w polu kombi. Wiadomość CB_SETITEMDATA kojarzy wartość DWORD z elementu listy i CB_GETITEMDATA pobiera wartość skojarzona z elementu listy.

Przykład przy tworzeniu pola kombi Owner-Drawn używa elementu danych Aby skojarzyć stałą z każdego elementu w polu listy rozwijanej. Takie unikatową wartość identyfikuje każdy element niezależnie od położenia sortowane.

Inne aplikacje może użyć elementu danych Aby skojarzyć uchwyt lub wskaźnik z elementu listy. Jeśli tak, aplikacja może przetwarzać wiadomości WM_DELETEITEM usunąć lub określonego obiektu po usunięciu elementu listy.

Index