CB_GETLOCALE

Aplikacja wysyła komunikat CB_GETLOCALE do pobrania lokalizacjÄ… pola kombi. Ustawienia regionalne jest używana do określenia właściwego porządku sortowania wyświetlanego tekstu dla pola kombi w stylu CBS_SORT i tekst dodany za pomocą wiadomości CB_ADDSTRING.

CB_GETLOCALE wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracana jest wartość 32-bitowa, która określa bieżące ustawienia regionalne, pola kombi. Wyższe słowo zawiera kod kraju, a słowo bity identyfikatora języka.

Uwagi

Identyfikator języka składa się z identyfikatora odmianą języka i głównego identyfikatora języka. Makro PRIMARYLANGID uzyskuje identyfikator podstawowego języka i makra SUBLANGID uzyskuje identyfikator odmianą języka.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga w wersji 2.0 lub nowszej.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_ADDSTRING, CB_SETLOCALE, PRIMARYLANGID, SUBLANGID

Index