CBN_DBLCLK

Wiadomość z powiadomieniem CBN_DBLCLK jest wysyłane, gdy użytkownik kliknie dwukrotnie ciąg w polu listy pola kombi. Okno nadrzędne pola kombi wyświetlany jest następujący komunikat powiadomienia za pośrednictwem wiadomości WM_COMMAND.

CBN_DBLCLK idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / Identyfikator kombi pole hwndComboBox = fikcyjnymi (HWND);       / / dojście do pola kombi 

 

Uwagi

To powiadomienie pojawia się tylko dla pola kombi w stylu CBS_SIMPLE. W polu kombi z CBS_DROPDOWN lub CBS_DROPDOWNLIST stylu kliknij dwukrotnie nie może występować, ponieważ jednym kliknięciem zamyka pole listy.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga w wersji 2.0 lub nowszej.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CBN_SELCHANGE, WM_COMMAND

Index