Informacje o polach kombi

Win32 API oferuje trzy rodzaje kombi: pola kombi proste (CBS_SIMPLE), pola rozwijanego kombi (CBS_DROPDOWN) i pola listy rozwijanej (CBS_DROPDOWNLIST).

Istnieje również wiele stylów pole kombi, które określają szczególne właściwości. Na przykład dwa style umożliwiają aplikacjom tworzyć pola kombi rysowania przez właściciela, składania wniosku za wyświetlanie informacji w formancie.

Pole kombi składa się z listy i pola wyboru. Lista przedstawia opcje, które użytkownik może wybrać i pole wyboru Wyświetla bieżące zaznaczenie. Z wyjątkiem pola listy rozwijanej pola wyboru jest formant edycyjny i może służyć do wprowadzania tekstu niewymienionych na liście.

Index