CB_SETHORIZONTALEXTENT

Aplikacja wysyła komunikat CB_SETHORIZONTALEXTENT, aby ustawić szerokość w pikselach, przez które pola listy może być przewijana poziomo (szerokość przewijalne). Jeśli szerokość pola listy jest mniejsza od tej wartości, pasek przewijania poziomego poziomo przewija pozycje w polu listy. Jeśli szerokość pola listy jest równa lub większa niż niniejsza wartość, pasek przewijania poziomego jest ukryta lub, jeśli pole kombi zostało zapisane w stylu CBS_DISABLENOSCROLL, wyłączona.

CB_SETHORIZONTALEXTENT wParam = cxExtent (WPARAM);      / / przewijalne szerokość pola listy, w pikselach fikcyjnymi = 0;              / / nie używany, musi być równe zero 

 

Parametry

cxExtent
Określa szerokość przewijalne pole listy, w pikselach.

Zwraca wartości

Nie zwraca wartości.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_GETHORIZONTALEXTENT

Index