CB_DELETESTRING

Aplikacja wysyła komunikat CB_DELETESTRING usunąć ciąg w polu listy pola kombi.

CB_DELETESTRING wParam = indeks (WPARAM);  / / element, aby usunąć fikcyjnymi = 0;               / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

indeks
Wartość wParam. Określa indeksu ciągu do usunięcia.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest liczba ciągi pozostałych na liście. Jeśli parametr indeks określa indeks większa niż liczba elementów na liście, wartość zwracany jest CB_ERR.

Uwagi

Jeśli należy utworzyć pole kombi stylem rysowania przez właściciela, ale bez stylu CBS_HASSTRINGS, system wysyła WM_DELETEITEM wiadomość do właściciela pola kombi tak aplikacji można zwolnić wszelkie dodatkowe dane skojarzone z elementem.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_RESETCONTENT, WM_DELETEITEM

Index