CBN_ERRSPACE

Wiadomości z powiadomieniem CBN_ERRSPACE jest wysyłany, gdy pole kombi nie może przydzielić pamięci, aby spełnić szczególne żądanie. Okno nadrzędne pola kombi wyświetlany jest następujący komunikat powiadomienia za pośrednictwem wiadomości WM_COMMAND.

CBN_ERRSPACE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / Identyfikator kombi pole hwndComboBox = fikcyjnymi (HWND);       / / dojście do pola kombi 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, WM_COMMAND

Index