Instacji pole kombi

W tej sekcji demonstruje, jak do podklasy kombi pola, aplikacja może używać ich poza okno dialogowe. Tworzenie narzędzi pole kombi przykładzie, procedurę okna dla okna pasek narzędzi zawierający dwa pola kombi. Przez instacji edycyjnym w polach kombi, okno narzędzi przechwytuje kartę, należy wprowadzić i klawiszy esc, które w przeciwnym razie mogłyby być ignorowane.

Na poniższej ilustracji przedstawiono okno narzędzi.

Index