CB_SETTOPINDEX

Aplikacja wysyła wiadomooć CB_SETTOPINDEX, aby zapewnić, że określonego towaru jest widoczny w polu listy pola kombi. System przewija zawartość pola listy, tak, aby określony element pojawia się u góry pola listy albo osiągnięto w zakresie maksymalnej przewijania.

CB_SETTOPINDEX wParam = indeks (WPARAM);      / / indeksu elementu listy fikcyjnymi = 0;             / / nie używany, musi być równe zero 

 

Parametry

indeks
Określa indeksu elementu listy.

Zwraca wartości

Jeśli wiadomość jest pomyślne, wartość zwracany jest zero.

Jeśli wiadomość nie powiedzie się, wartość zwracany jest CB_ERR.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_GETTOPINDEX

Index