CB_GETEDITSEL

Aplikacja wysyła wiadomość CB_GETEDITSEL Aby uzyskać datę początkową i końcową pozycji znaku bieżącego zaznaczenia w formancie edycyjnym pola kombi.

CB_GETEDITSEL wParam = lpdwStart (WPARAM) (LPDWORD); / / odbiera początkowego położenia fikcyjnymi = lpdwEnd (FIKCYJNYMI) (LPDWORD);   / / odbiera pozycja końcowa 

 

Parametry

lpdwStart
Wartość wParam. Wskaźnik wartości 32-bitowych, który odbiera pozycji początkowej selekcji. Tego parametru można ustawić wartość NULL.
lpdwEnd
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik wartość 32-bitowa, która odbiera końcową pozycji zaznaczenia. Tego parametru można ustawić wartość NULL.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest wartością 32-bitową od zera z pozycji początkowej selekcji w programie word bity i końcową położenie pierwszego znaku, po ostatnich znaków w wyrazie, wysokich numerach.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_SETEDITSEL

Index