CBN_EDITCHANGE

CBN_EDITCHANGE powiadomienie jest wysyłane, po użytkownika podjęła działania, które mogą mieć zmieniony tekst w części formantu edycji pola kombi. W przeciwieństwie do wiadomości z powiadomieniem CBN_EDITUPDATE to powiadomienie jest wysyłane po system aktualizacji ekranu. Okno nadrzędne pola kombi wyświetlany jest następujący komunikat powiadomienia za pośrednictwem wiadomości WM_COMMAND.

CBN_EDITCHANGE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / Identyfikator kombi pole hwndComboBox = fikcyjnymi (HWND);        / / dojście do pola kombi 

 

Uwagi

Jeśli pole kombi zostało zapisane w stylu CBS_DROPDOWNLIST, to powiadomienie nie występują.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CBN_EDITUPDATE, WM_COMMAND

Index