CB_GETCOUNT

Aplikacja wysyła wiadomość CB_GETCOUNT do pobrania liczbę elementów z pola listy, pola kombi.

CB_GETCOUNT wParam = 0;     / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0;     / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest liczba elementów w polu listy. Jeśli wystąpi błąd, to CB_ERR.

Uwagi

Indeks jest od zera, więc zwrócona liczba jest większa wartość indeksu ostatni element o jeden.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi

Index