CB_SETEXTENDEDUI

Aplikacja wysyła komunikat CB_SETEXTENDEDUI wybierz interfejs użytkownika domyślnego lub rozszerzony interfejs pole kombi, które zostało zapisane w stylu CBS_DROPDOWN lub CBS_DROPDOWNLIST.

CB_SETEXTENDEDUI wParam = fExtended (WPARAM) (wartość logiczna);  / / rozszerzone fikcyjnymi Flaga interfejsu użytkownika = 0;              / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

fExtended
Wartość wParam. Określa, czy pole kombi wykorzystuje rozszerzony interfejs lub domyślnego interfejsu użytkownika. Wartość TRUE wybiera rozszerzony interfejs; wartość FALSE wybiera interfejsu użytkownika standardowego.

Zwraca wartości

Jeśli operacja się powiedzie, wartość zwracany jest CB_OKAY. Jeśli wystąpi błąd, to CB_ERR.

Uwagi

Domyślnie klawisz f4 powoduje otwarcie lub zamknięcie listy i Strzałka w dół zmiany bieżącego zaznaczenia. Rozszerzony interfejs klawisz f4 jest wyłączona i klawisz strzałki w dół otwiera listę rozwijaną.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_GETEXTENDEDUI

Index