Struktury pole kombi

Następujące struktury są używane w polach kombi.

COMPAREITEMSTRUCT
DRAWITEMSTRUCT
MEASUREITEMSTRUCT

Index