CB_SETITEMHEIGHT

Aplikacja wysyła komunikat CB_SETITEMHEIGHT Ustaw wysokość elementów listy lub pola wyboru w polu kombi.

CB_SETITEMHEIGHT wParam = indeks (WPARAM);        / / pozycji indeksu fikcyjnymi = wysokość (FIKCYJNYMI) (int); / / element wysokość 

 

Parametry

indeks
Wartość wParam. Określa składnik, pola kombi, dla których można ustalić wysokość.

Ten parametr musi być –1 ustawić wysokość pola wyboru. Musi istnieć zera do Ustaw wysokość elementów listy, chyba że pole kombi zostało zapisane w stylu CBS_OWNERDRAWVARIABLE. W takim przypadku parametr indeks jest indeksu elementu określonej listy.

wysokość
Wartość fikcyjnymi. Określa wysokość w pikselach, części pola kombi, identyfikowane przez indeks.

Zwraca wartości

Jeśli indeks lub wysokość jest nieprawidłowy, wartość zwracany jest CB_ERR.

Uwagi

Wysokość pola wyboru w polu kombi jest ustawiony niezależnie od wysokości elementów listy. Aplikacja musi zapewnić, że wysokość pola wyboru nie jest mniejsza niż wysokość elementu określonej listy.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_GETITEMHEIGHT, WM_MEASUREITEM

Index