Zniszczenie znaku daszka

Gdy okno traci fokus klawiatury, system wysyła komunikat WM_KILLFOCUS aby oknie. Aplikacja należy zniszczyć daszek podczas przetwarzania tej wiadomości przy użyciu funkcji DestroyCaret . Poniższy kod ilustruje sposób do zniszczenia daszek w okno, w którym nie ma fokusu klawiatury.

sprawa WM_KILLFOCUS: / / okno traci fokus klawiatury, aby zniszczyć daszek. 
 
    DestroyCaret(); 
 
    podział 

 

Index