O daszka

System zapewnia jeden daszek na kolejkę wiadomości. Okno należy tworzyć daszek, tylko wtedy, gdy nie ma fokusu klawiatury lub jest aktywny. Okno należy zniszczyć daszek przed utracie fokusu klawiatury lub staje się nieaktywna. Więcej informacji na temat klawiatury zobacz Wejściowych klawiatura.

Aby określić parametry dla znaku daszka, należy użyć funkcji CreateCaret . System stanowi daszek poprzez odwrócenie koloru pikseli w terminie określonym przez pozycję karetki, szerokość i wysokość prostokąta. Szerokość i wysokość są określone w jednostek logicznych; w związku z tym wygląd znaku daszka podlega tryb mapowania okna.

Index