DestroyCaret

Funkcja DestroyCaret niszczy daszek bieżącego kształtu, zwalnia daszek z okna i usuwa daszek na ekranie.

Jeśli kształt daszek opiera się na bitmapę, DestroyCaret nie zwolni bitmapy.

 BOOL DestroyCaret(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

DestroyCaret niszczy daszek tylko wtedy, gdy okno bieżącego zadania jest właścicielem daszek. Jeśli okno, w którym nie ma bieżącego zadania jest właścicielem daszek, DestroyCaret does i zwraca FALSE.

System zapewnia jeden daszek na kolejkę. Okno należy tworzyć daszek, tylko wtedy, gdy nie ma fokusu klawiatury lub jest aktywny. Okno należy zniszczyć daszek przed utracie fokusu klawiatury lub staje się nieaktywna.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Daszka omówienie, funkcje daszka, CreateCaret, HideCaret, ShowCaret

Index