Daszka

Daszek jest migający linii, blok lub bitmapy w obszarze klienta okna. Daszek zazwyczaj wskazuje miejsce, w którym tekst lub grafika zostanie wstawiony. Na poniższej ilustracji przedstawiono niektóre wspólne różnice w wyglądzie daszek.

Aplikacji z systemu Win32 można tworzyć daszek, zmienić jego czasu migotanie i wyświetlić, ukryć lub Przenieś karetkę.

Index