GetCaretBlinkTime

Funkcja GetCaretBlinkTime zwraca czas w milisekundach, wymagane aby odwrócić daszek pikseli. Użytkownik może ustawić tę wartość, korzystając z panelu sterowania.

UINT GetCaretBlinkTime(VOID)

 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest w milisekundach czas migający.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Daszka omówienie, funkcje daszka, SetCaretBlinkTime

Index