Dopasowywanie czasu Blink

W 16-bitowego systemu Windows aplikacji opartych na systemie Windows może wywołać funkcję GetCaretBlinkTime , aby zapisać bieżący czas migotanie, a następnie wywołać funkcję SetCaretBlinkTime , aby dostosować czas miganie podczas przetwarzania wiadomości WM_SETFOCUS . Stosowanie przywróciłyby czasu miganie zapisane na korzystanie z innych aplikacji przez wywołanie SetCaretBlinkTime podczas przetwarzania wiadomości WM_KILLFOCUS . Jednak ta technika nie działać na 32-bitowe systemu Windows i Windows NT, ponieważ są niezawodne, wielowątkowy środowiskach. W szczególności dezaktywacji jeden wniosek nie został zsynchronizowany z aktywacją innej aplikacji, tak, że jeśli jeden wniosek zawiesza się, inna aplikacja nadal mogą być uaktywniane.

Aplikacje oparte na Win32 powinny uwzględniać czas migotanie, wybranego przez użytkownika. Funkcja SetCaretBlinkTime powinna zostać wywołana tylko przez aplikację, która pozwala użytkownikowi ustawić czas migający.

Index