Kursor migający czasu

Czas w milisekundach, wymagane aby odwrócić daszek nazywa migać czasu. Daszek będzie migać tak długo, jak długo wątek będący właścicielem tej kolejki wiadomości ma pompowania komunikatów przetwarzania wiadomości.

Użytkownik może ustawić czas migający kursor przy użyciu panelu sterowania i aplikacje powinny uwzględniać ustawienia, które użytkownik wybrał. Aplikację można określić czas migający kursor przy użyciu funkcji GetCaretBlinkTime . Podczas pisania aplikacji, która umożliwia użytkownikowi dostosować czas migotanie, takich jak aplet panelu sterowania, funkcja SetCaretBlinkTime aby ustawić wskaźnik czasu miganie określona liczba milisekund.

Program flash czasu to czas w milisekundach, wymagane do wyświetlania, odwracanie i przywrócić wyświetlanie daszek. Program flash czas daszek jest dwa razy tyle, co czas migający.

Index