BM_SETIMAGE

Aplikacja wysyła komunikat BM_SETIMAGE skojarzyć nowy obraz (ikona lub bitmapy) z przyciskiem.

BM_SETIMAGE wParam = fImageType (WPARAM);       / / typ obrazu Flaga fikcyjnymi = hImage (FIKCYJNYMI) (uchwyt);  / / dojście do obrazu 

 

Parametry

fImageType
Wartość wParam. Określa typ obrazu do skojarzenia z przycisku. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_ICON

hImage
Wartość fikcyjnymi. Dojście do obrazu do skojarzenia z przyciskiem.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojście do obrazu wcześniej skojarzony przycisku, jeśli takie istnieją; w przeciwnym razie ma wartość NULL.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie przyciski, przycisk wiadomości, BM_GETIMAGE

Index