Stany przycisku

W tej części omówiono, jak wybierając przycisk zmienia jego stan i sposobu stosowania powinien odpowiedzieć. Sekcja składa się z następujących tematów:

Index