Przyciski

Okna dialogowe i formanty obsługi komunikacji pomiędzy aplikacją i użytkownik. Przycisk jest formantem, które użytkownik może klikać, aby dostarczyć dane wejściowe dla aplikacji.

Index