BM_SETSTYLE

Aplikacja wysyła wiadomość BM_SETSTYLE aby zmienić styl przycisku.

BM_SETSTYLE wParam = LOWORD(dwStyle) (WPARAM); / / styl fikcyjnymi = MAKELPARAM (fRedraw, 0);   / / Odśwież Flaga 

 

Parametry

dwStyle
Wartość wParam. Określa nowy styl przycisku. Ten parametr może być kombinacją przycisk Style. Aby uzyskać tabelę przycisk Style zobacz Przycisk Style.
fRedraw
Wartość słowa bity fikcyjnymi. Określa, czy przycisk ma zostać odświeżone. Wartość TRUE odrysowania przycisk; wartość FALSE nie Odrysuj przycisku.

Zwraca wartości

Komunikat ten zawsze zwraca wartość zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie przyciski, przycisk wiadomości

Index