BM_SETSTATE

Aplikacja wysyła komunikat BM_SETSTATE aby zmienić stan wyróżnienie przycisku. Stan wyróżnienia wskazuje, czy przycisk jest wyróżniony tak, jakby użytkownik miał pchany go.

BM_SETSTATE wParam = fState (WPARAM);   / / podświetlić Państwo fikcyjnymi = 0;                 / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

fState
Wartość wParam. Określa, czy przycisk jest wyróżniony. Wartość TRUE podświetlenia przycisku. Wartość FALSE powoduje usunięcie wszelkich podświetlanie.

Zwraca wartości

Komunikat ten zawsze zwraca wartość zero.

Uwagi

Wyróżnianie wpływa tylko na wygląd przycisku. Nie ma wpływu na stan wyboru pole wyboru lub przycisk radiowy.

Przycisk jest automatycznie wyróżniany, gdy użytkownik z kursorem nad nim i naciśnięciu i przytrzymaniu lewy przycisk myszy. Podświetlenie jest usuwany, gdy użytkownik zwolni przycisk myszy.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie przyciski, przycisk wiadomości, BM_GETSTATE, BM_SETCHECK