BM_SETCHECK

Aplikacja wysyła wiadomość BM_SETCHECK do ustawiania stanu wyboru pole wyboru lub przycisk radiowy.

BM_SETCHECK wParam = fCheck (WPARAM); / / check Państwo fikcyjnymi = 0;               / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

fCheck
Wartość wParam. Określa stan wyboru. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:
Wartość Znaczenie
BST_CHECKED Ustawia stan przycisku do zaznaczenia.
BST_INDETERMINATE Ustawia stan przycisku do wyszarzone, wskazując stanu nieokreślonego. Tę wartość należy użyć tylko wtedy, gdy przycisk Styl BS_3STATE lub BS_AUTO3STATE.
BST_UNCHECKED Ustawia stan przycisku do niezaznaczone

Zwraca wartości

Komunikat ten zawsze zwraca wartość zero.

Uwagi

Wiadomość BM_SETCHECK nie ma wpływu na przycisków poleceń.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie przyciski, przycisk wiadomości, BM_GETCHECK, BM_GETSTATE, BM_SETSTATE

Index