O przyciskach

Istnieje kilka rodzajów przyciski i jeden lub więcej stylów przycisków do odróżnienia przyciski tego samego typu. Użytkownik klika przycisk za pomocą myszy lub klawiatury. Kliknięcie przycisku zazwyczaj zmiany jego wyglądu i Państwo (z zaznaczone do niezaznaczone, na przykład). System, przycisk i stosowania współpracować w odniesieniu do zmiany wyglądu składnika button i Państwo. Przycisk można wysyłać wiadomości do jego okno nadrzędne, a okno nadrzędne można wysyłać wiadomości do przycisku. Niektóre przyciski są namalowane przez system, niektóre przez aplikację. Przyciski może być używany samodzielnie lub w grupach i mogą być wyświetlane z lub bez zdefiniowanych przez aplikację tekstu (etykieta). Należą do klasy okna przycisk.

Chociaż aplikacji można użyć przycisków w który zachodzi, wyskakującego i okien podrzędnych, są one przeznaczone do wykorzystania w oknach dialogowych, gdzie system zapewnia standaryzację ich zachowanie. Jeśli aplikacja używa przyciski poza okien dialogowych, zwiększa ryzyko, że aplikacja może zachowywać się w sposób niestandardowy. Aplikacje zazwyczaj za pomocą przycisków w oknach dialogowych albo utworzyć niestandardowe przyciski za pomocą okno podklasy.

Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące kontroli zobacz formantów. Aby uzyskać więcej informacji na temat okien dialogowych zobacz Okien dialogowych.

Index