Zmiany stanu przycisku

Gdy użytkownik zaznacza przycisk, jest konieczna jest zmiana jednego lub więcej elementów stanu przycisku. System automatycznie zmienia stan fokus dla wszystkich typów przycisk, stan replikacji wypychanej dla przycisków poleceń lub przycisków w stylu BS_PUSHLIKE i stanu zaznaczenia wszystkich przycisków automatyczne. Wniosek należy wszystkie inne zmiany Państwo, biorąc pod uwagę typ przycisku, styl i bieżący stan. Na poniższej liście przedstawiono elementy Państwa, które musi zostać zmienione dla każdego typu przycisk:

Aplikację można określić stanu przycisku przesyłając wiadomość BM_GETCHECK lub BM_GETSTATE ; aplikację można ustawić stanu przycisku przesyłając wiadomość BM_SETCHECK lub BM_SETSTATE.

Index