Grupa pól

Pole grupy jest prostokąt otaczający zestaw formantów, takich jak pola wyboru lub przycisków radiowych, zdefiniowanych przez aplikację tekstu (etykieta) w jego lewym górnym rogu. Jedynym celem pole grupy jest organizowanie formantów związanych przez wspólny cel (zwykle wskazane na etykiecie). W polu Grupa ma tylko jeden styl, zdefiniowane przez stałą BS_GROUPBOX. Ponieważ nie można wybrać w polu Grupa, posiada żadne Państwo wyboru, skupić się Państwo lub pchania Państwa. Aplikacja nie mogą wysyłać wiadomości do pola grupy.