BN_UNHILITE

Wiadomości z powiadomieniem BN_UNHILITE jest wysyłany, gdy podświetlenie powinny zostać usunięte z przycisku. Okno nadrzędne przycisku wyświetlany jest następujący komunikat powiadomienia za pośrednictwem wiadomości WM_COMMAND.

BN_HILITE 

 

BN_UNHILITE jest taka sama jak wiadomości z powiadomieniem BN_UNPUSHED.

Uwaganbsp; To powiadomienie ma zapewnić zgodność z aplikacji napisanych dla 16-bitowych wersji systemu Windows starszych niż wersja 3.0. Aplikacje oparte na Win32 należy użyć styl przycisku BS_OW&NERDRAW i struktury DRAWITEMSTRUCT dla tego zadania.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga w wersji 2.0 lub nowszej.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie przyciski, przycisk wiadomości, BN_HILITE, BN_UNPUSHED, DRAWITEMSTRUCT, WM_COMMAND, WM_DRAWITEM

Index