BN_KILLFOCUS

BN_KILLFOCUS powiadomienie jest wysyłane, gdy przycisku traci fokus klawiatury. Przycisk musi mieć styl BS_NOTIFY, aby wysyłać powiadomienia. Okno nadrzędne przycisku wyświetlany jest następujący komunikat powiadomienia za pośrednictwem wiadomości WM_COMMAND.

BN_KILLFOCUS 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie przyciski, przycisk wiadomości, BN_SETFOCUS, WM_COMMAND

Index