BM_CLICK

Aplikacja wysyła komunikat BM_CLICK symulowania użytkownika, klikając przycisk. Komunikat ten powoduje, że ten przycisk, aby otrzymać WM_LBUTTONDOWN i wiadomość WM_LBUTTONUP i okno nadrzędne składnika button, aby otrzymywać powiadomienie BN_CLICKED.

BM_CLICK wParam = 0;     / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0;     / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Ta wiadomość nie zwracają wartość.

Uwagi

Jeśli przycisk znajduje się w oknie dialogowym, a okno dialogowe nie jest aktywna, komunikat BM_CLICK nie powiodło się. W celu zapewnienia sukcesu w tej sytuacji, wywołać funkcję SetActiveWindow , aby aktywować okno dialogowe przed wysłaniem wiadomości BM_CLICK do przycisku.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.5 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie przyciski, przycisk wiadomości, BN_CLICKED, SetActiveWindow, WM_LBUTTONDOWN, WM_LBUTTONUP

Index