Przycisk Kolor wiadomości

System udostępnia domyślne wartości kolorów dla przycisków. System wysyła wiadomość WM_CTLCOLORBTN okno nadrzędne przycisk przed przycisku. Ta wiadomość zawiera dojście do kontekstu urządzenia składnika button i dojścia do okien podrzędnych. Okno nadrzędne można użyć tych uchwytów do zmiany tekstu przycisku i kolorów tła. W poniższej tabeli przedstawiono domyślne wartości kolor przycisku.

Wartość Elementu kolorowy
COLOR_BTNFACE Przycisk twarze.
COLOR_BTNHIGHLIGHT Podświetl opcję obszar (górnej i lewej krawędzi) przycisku.
COLOR_BTNSHADOW Obszar cienia (dolnej i prawej krawędzi) przycisku.
COLOR_BTNTEXT Zwykły tekst (nongrayed) w przyciski.
COLOR_GRAYTEXT Wyłączone (szary) tekst w przyciski. Ten kolor jest ustawiona na 0, jeśli bieżący sterownik ekranu nie obsługuje pełny kolor szary.
COLOR_WINDOW Tło okna.
COLOR_WINDOWFRAME Ramki okien.
COLOR_WINDOWTEXT Tekst w systemie windows.

Aplikacja może pobrać wartości domyślne dla tych kolorów przez wywołanie GetSysColor funkcji lub ustawić wartości przez wywołanie SetSysColors funkcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu kolorów, zobacz Informacje o systemie. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania kolorów z formantów zobacz formantów.

Index