Dostępność

Win32 API udostępnia zestaw funkcji ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym korzystają z komputerów. Ten przegląd opisano pod warunkiem, że ułatwień i funkcji Win32 i struktur kontroli tych funkcji.

Uzyskać informacje o innych funkcji ułatwień dostępu zobacz Microsoft Active Accessibility.

Index