Parametry ułatwień dostępu

System utrzymuje zestaw parametrów ułatwień dostępu, które wskazują, czy użytkownik ma szczególne potrzeby lub Preferencje. Użytkownik kontroluje stan tych parametrów, zazwyczaj za pomocą panelu sterowania aplikacji. Wnioski Panelu sterowania lub inne programy, które umożliwiają użytkownikowi dostosować środowisko można użyć funkcję parametru SystemParametersInfo , aby ustawić parametry ułatwień dostępu.

Aplikacje powinny używać GetSystemMetrics funkcji do ustalenia stanu parametry ułatwień dostępu. Ustawienie parametru ułatwień dostępu do prawda aplikacji należy zmodyfikować jego interfejs użytkownika, jeśli to konieczne pomieścić od preferencji użytkownika.

Win32 obsługuje następujące parametry ułatwień dostępu:

Parametr Opis
PokażDźwięki Wskazuje, że aplikacja, która zwykle używa dźwięku do przekazywania ważnych informacji powinien dostarczyć informacje wizualnie.
Duży kontrast Wskazuje, że wniosek powinien zapewnić wysoki kontrast między graficznie pierwszego planu i tła.

Index