Dostępność struktur

Implementuje funkcje ułatwień dostępu za pomocą następujących struktur:

ACCESSTIMEOUT
FUNKCJA KLAWISZEFILTRU
HIGHCONTRAST
FUNKCJA KLAWISZEMYSZY
FUNKCJA KLAWISZESZEREGOWE
FUNKCJA WARTOWNIKDŹWIĘKU
FUNKCJA KLAWISZETRWAŁE
FUNKCJA KLAWISZEPRZEŁĄCZAJĄCE

Index