Slette en Window-egenskapen

Når et vindu er ødelagt, må det ødelegge eventuelle vinduet Egenskaper det satt. Eksemplet nedenfor bruker EnumPropsEx -funksjonen og funksjonen programdefinert tilbakekall DelPropProc for å ødelegge egenskapene tilknyttet vinduet identifisert av programdefinert hwndSubclass-variabel. Tilbakeringingsfunksjonen for, som bruker funksjonen RemoveProp , er også vist.

case WM_DESTROY: EnumPropsEx (hwndSubclass, DelPropProc, NULL); 
 
    PostQuitMessage(0); 
    Break; 
 
/ / DelPropProc er en programdefinert tilbakekall funksjon / / som sletter en window-egenskapen. 
 
BOOL TILBAKERINGING DelPropProc (HWND hwndSubclass, / / håndtere av vinduet med egenskapen LPCSTR lpszString, / / egenskapen streng- eller atom-HÅNDTAKET hData) / / data håndtere {RemoveProp (hwndSubclass, lpszString); 
 
    Returner verdien SANN; 
} 

 

Index