Standard vindusprosedyre

Vinduet prosedyren standardfunksjonen, DefWindowProc definerer bestemte grunnleggende virkemåten som deles av alle vinduer. Standard vindusprosedyre gir den minimale funksjonaliteten for et vindu. En programdefinert vindusprosedyre skal passere noen meldinger som ikke behandler til funksjonen DefWindowProc for standard-behandling.

Index