Strukturen til en vindusprosedyre

En vindusprosedyre er en funksjon som har fire parameterne, og returnerer en 32-bit signert verdi. Parameterne består av en vindusreferanse, en UINT meldings-IDen, og to meldingsparametere deklarert med WPARAM og LPARAM -datatyper. Hvis du vil ha mer informasjon, se WindowProc.

Meldingsparametere for inneholder ofte informasjon i begge sine signifikante og signifikante ordene. Microsoft ® Win32 ® programmeringsgrensesnittet (API) inneholder flere makroer som et program kan bruke til å trekke ut informasjon fra meldingsparametere. LOWORD -makroen, for eksempel trekker ut signifikante ordet (0 til og med 15-biter) fra en message-parameter. Andre makroer inkluderer HIWORD, LOBYTEog HIBYTE.

Tolkningen av verdien som returneres, er avhengig av bestemt melding. Se beskrivelsen av hver melding for å finne ut den aktuelle returverdi.

Fordi det er mulig å kalle en vinduet prosedyren rekursivt, er det viktig å minimere antall lokale variabler som brukes. Ved behandling av individuelle meldinger, skal et program kalle opp funksjoner utenfor vindusprosedyre for å unngå overdreven bruk av lokale variabler, muligens forårsaker til stakken inntil overflyt ved dyp rekursjon.

Index